Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

453. Masa jednego mola elektronów.

Jak małą masę ma elektron.
Jak przekonać się o tym podczas obliczeń?

Bierzemy ilość elektronów porównywalną do innych obliczeń.

W termodynamice używa się jako miary ilości gazów - moli.

Weźmy więc jeden mol elektronów.
Taka ilość swobodnych elektronów jest w bryłce miedzi złożonej z jednego mola atomów miedzi.

Zadanie


Jak jest masa 1 mola elektronów?

Czy masa ta wpływa w istotny sposób na masę ciała?


Rozwiązanie


(1)
(35kB) Obliczenie masy jednego mola elektronów
Wyjaśnienia do obliczeń


(2)
(68kB) Wyjaśnienia do obliczeń


453.4-2009.03.15Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt