Strona na telefon

453. Masa jednego mola elektronów.

Jak małą masę ma elektron.
Jak przekonać się o tym podczas obliczeń?

Bierzemy ilość elektronów porównywalną do innych obliczeń.

W termodynamice używa się jako miary ilości gazów - moli.

Weźmy więc jeden mol elektronów.
Taka ilość swobodnych elektronów jest w bryłce miedzi złożonej z jednego mola atomów miedzi.

Zadanie


Jak jest masa 1 mola elektronów?

Czy masa ta wpływa w istotny sposób na masę ciała?

Rozwiązanie


(1)
(35kB) Obliczenie masy jednego mola elektronów


Wyjaśnienia do obliczeń


(2)
(68kB) Wyjaśnienia do obliczeń

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?