Strona główna

460. Fale - podstawowe własności

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali - λ (lambda)

- okresu drgań - T,

- częstotliwości - f,

- prędkości rozchodzenia się fali - v.

Fale - podstawowe własności

Fale są jednym z powszechnie występujących zjawisk.

Fale polegają na rozchodzeniu się zaburzeń ośrodka bez przenoszenia materii.

Fale mechaniczne rozchodzą się tylko w ośrodkach materialnych.

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w materii i w próżni.

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali

- okresu drgań,

- częstotliwości,

- prędkości rozchodzenia się fali.

(6kB)

2. Zależność między długością fali, prędkością fali i okresem drgań

(23kB) (8kB) (20kB)

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacjaElektrostatyka

MagnetyzmPrąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

(5kB) 6
Funkcja opisująca falę harmoniczną jest okresowa.
Okresem jest czas jednego pełnego drgania - T.
(12kB)

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,    Mechanika

OPTYKA,    grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny,  Energia

Szybkość ruchu, Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU

Dynamika,   Elektromagnetyzm