Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

460. Fale - podstawowe własności

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali - λ (lambda)

- okresu drgań - T,

- częstotliwości - f,

- prędkości rozchodzenia się fali - v.

ATOM,    Mechanika,    OPTYKA,    grawitacja,  Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny,  Energia,    Szybkość ruchu, Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

Fale - podstawowe własności

Fale są jednym z powszechnie występujących zjawisk.

Fale polegają na rozchodzeniu się zaburzeń ośrodka bez przenoszenia materii.

Fale mechaniczne rozchodzą się tylko w ośrodkach materialnych.

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w materii i w próżni.

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali

- okresu drgań,

- częstotliwości,

- prędkości rozchodzenia się fali.

(6kB)

2. Zależność między długością fali, prędkością fali i okresem drgań

(23kB)

(8kB)

(20kB)

ATOM,     Mechanika,   OPTYKA,     grawitacjaElektrostatyka,     MagnetyzmPrąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,    Elektromagnetyzm,    

(5kB)


6
Funkcja opisująca falę harmoniczną jest okresowa.
Okresem jest czas jednego pełnego drgania - T.
(12kB)


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

  2012-11-27Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt