Strona główna na telefon

460. Fale - podstawowe własności

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali - λ (lambda)

- okresu drgań - T,

- częstotliwości - f,

- prędkości rozchodzenia się fali - v.

ATOM,    Mechanika,    OPTYKA,    grawitacja,  Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny,  Energia,    Szybkość ruchu, Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

Fale - podstawowe własności

Fale są jednym z powszechnie występujących zjawisk.

Fale polegają na rozchodzeniu się zaburzeń ośrodka bez przenoszenia materii.

Fale mechaniczne rozchodzą się tylko w ośrodkach materialnych.

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w materii i w próżni.

Wszystkie fale
można scharakteryzować poprzez podanie

- długości fali

- okresu drgań,

- częstotliwości,

- prędkości rozchodzenia się fali.
(6kB)
2. Zależność między długością fali, prędkością fali i okresem drgań

(23kB)

(8kB)
(20kB)

ATOM,     Mechanika,   OPTYKA,     grawitacjaElektrostatyka,     MagnetyzmPrąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,    Elektromagnetyzm,    

(5kB)


6
Funkcja opisująca falę harmoniczną jest okresowa.
Okresem jest czas jednego pełnego drgania - T.
(12kB)

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?