Strona na telefon

Dźwignia dwustronna

Zadanie

Do cienkiej, nieważkiej belki o długości l przyłożono na końcach siły F1 i F2.

Obie siły są skierowane pionowo w dół.

W jakim punkcie podparta (lub zawieszona) jest belka, jeżeli jest ona w równowadze?

Jaką siłą działa układ na miejsce zamocowania zawieszenia?

Statyka

Wykorzystywane pojęcia

maszyny proste

dźwignia

siła

moment siły

ramię siły

oś obrotu

punkt przyłożenia

punkt podparcia

równowaga

stan równowagi

Zadanie

Do cienkiej, nieważkiej belki o długości l przyłożono na końcach siły F1 i F2.

Obie siły są skierowane pionowo w dół.

W jakim punkcie podparta (lub zawieszona) jest belka, jeżeli jest ona w równowadze?

Jaką siłą działa układ na miejsce zamocowania zawieszenia?

statyka - warunek równowagi na dźwigni

Rozwiązanie

Założenie:

belka jest nieważka oznacza, że nie bierzemy po uwagę masy belki

belka jest sztywna oznacza, że nie ulega odkształceniom

1. Dźwignia dwustronna

Belka z przyłożonymi siłami.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

2.

Punkt podparcia (lub zawieszenia), podział belki na dwa odcinki (ramiona sił).

statyka - warunek równowagi na dźwigni

3.

Warunek równowagi sił na dźwigni - równość momentów sił.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

4. Długość ramienia

Długość ramienia - odległość punktu podparcia od końca belki.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

5.

Drugie ramię.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

6.

Długość drugiego ramienia.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

7.

Wynik - wzór końcowy

statyka - warunek równowagi na dźwigni

8.

Dane liczbowe do obliczeń.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

9.

Podstawienie i obliczenie.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

10.

Drugie ramię - długość. Sprawdzenie poprawności obliczeń.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

11.

Belka z zawieszonymi masami (ciężarkami).

statyka - warunek równowagi na dźwigni

12.

Belka zawieszona. Siła potrzebna do utrzymania belki. Punkt zawieszenia.

statyka - warunek równowagi na dźwigni

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?