Strona główna na telefon

Zadanie
Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Kinematyka - rzut pionowy w dół


Kinematyka

Rzut pionowy w dół.

Ważne pojęcia wykorzystywane w zadaniu


- ruch prostoliniowy

- ruch jednostajnie przyspieszony

- przyspieszenie

- prędkość

- przesunięcie

- droga

- spadek swobodny

- rzut

- pole grawitacyjne

- przyspieszenie ziemskie

- idealizacja


Zadanie


Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Rozwiązanie


Zakładamy:


- brak oporów ruchu,
- stałe przyspieszenie ziemskie (stałe pole grawitacyjne),
- pomijamy rozmiary ciała (punkt materialny).

1.


Ilustracja sytuacji początkowej i końcowej

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

2.


Warunki zadania

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


3.


Droga w tym ruchu jest równa H.

Wyrażamy tę drogę przez prędkość średnią.

Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Prędkość końcowa - jak w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym


4.


Prędkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym - po uwzględnieniu warunków zadania.
Trzeba wyeliminować czas (lub go obliczyć).

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

5.


Wykorzystujemy zależność na prędkość końcową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


6.


Po obliczeniu czasu podstawiamy do wyrażenia na prędkość średnią.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

7.


Prędkość średnia - po przekształceniu wyrażenia.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

8.


Wyrażenie na czas i prędkość średnią podstawiamy do wzoru na drogę w naszym ruchu.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

9.


Wzór końcowy na drogę - wysokość początkową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

10.


Przypadek szczególny k=2 - prędkość końcowa jest dwukrotnie większa od prędkości początkowej.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

11.


Przypadek szczególny k=3.
kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym


12.


Przypadek szczególny k=4.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,