Strona na telefon

Zadanie
Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Kinematyka - rzut pionowy w dół


Kinematyka

Rzut pionowy w dół.

Ważne pojęcia wykorzystywane w zadaniu


- ruch prostoliniowy

- ruch jednostajnie przyspieszony

- przyspieszenie

- prędkość

- przesunięcie

- droga

- spadek swobodny

- rzut

- pole grawitacyjne

- przyspieszenie ziemskie

- idealizacja


Zadanie


Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Rozwiązanie


Zakładamy:


- brak oporów ruchu,
- stałe przyspieszenie ziemskie (stałe pole grawitacyjne),
- pomijamy rozmiary ciała (punkt materialny).

1.


Ilustracja sytuacji początkowej i końcowej

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

2.


Warunki zadania

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


3.


Droga w tym ruchu jest równa H.

Wyrażamy tę drogę przez prędkość średnią.

Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Prędkość końcowa - jak w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym


4.


Prędkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym - po uwzględnieniu warunków zadania.
Trzeba wyeliminować czas (lub go obliczyć).

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

5.


Wykorzystujemy zależność na prędkość końcową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


6.


Po obliczeniu czasu podstawiamy do wyrażenia na prędkość średnią.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

7.


Prędkość średnia - po przekształceniu wyrażenia.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

8.


Wyrażenie na czas i prędkość średnią podstawiamy do wzoru na drogę w naszym ruchu.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

9.


Wzór końcowy na drogę - wysokość początkową.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

10.


Przypadek szczególny k=2 - prędkość końcowa jest dwukrotnie większa od prędkości początkowej.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

11.


Przypadek szczególny k=3.
kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym


12.


Przypadek szczególny k=4.

kinematyka - rzut pionowy w dół w polu grawitacyjnym

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,