Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

515. Szczególna teoria względności STW

Zadanie


Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.

Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?

Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.

Ważne pojęcia mechaniki relatywistycznej - obiektów poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światłaszczególna teoria względności STW

teoria relatywistyczna

prędkość światła w próżni

prędkość fal elektromagnetycznych w próżni

masa spoczynkowa

masa relatywistyczna

długość spoczynkowa

cząstka


Zadanie


Cząstka została rozpędzona (względem Ziemi) do prędkości bliskiej prędkości światła i równej 0,999 999 5 prędkości światła w próżni.

Jaką masę przypisze tej cząstce obserwator spoczywający względem Ziemi?

Obliczenia numeryczne wykonać dla elektronu.

Rozwiązanie


1.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

Dane do obliczeń.
2.
Masa relatywistyczna cząstki.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

3.
Obliczamy różnicę jedynki oraz kwadratu ilorazu prędkości cząstki przez prędkość światła w próżni.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

4.
Wykorzystujemy wzór na różnicę kwadratów. Zapisujemy wykorzystując potęgi dziesiątki.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności
5.
Rożnica ta jest niezmiernie mała, ale jest w mianowniku.
Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

6.
Obliczamy pierwiastek z różnicy jedynki i kwadratu ilorazu prędkości cząstki przez prędkość światła w próżni.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

7.
Wzór na masę relatywistyczną. Podstawiamy dane do tego wzoru.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

8.
Wynik zapisujemy wykorzystując potęgi dziesiątki.

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

9.
Jaką częścią masy protonu jest obliczona masa?

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

10.
Wynik końcowy jest zaskakujący - to około połowy masy protonu.

Jak niewiarygodnie dużą energią musiał być rozpędzany elektron?

Masa relatywistyczna - Szczególna teoria względności

Coś równie niewiarygodnie dużego na Ziemi

Kosmiczne obserwatorium na Ziemi - galeria zdjęć na Wirtualnej Polsce


Kosmiczne obserwatorium na Ziemi

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt