Strona na telefon

541. Obraz w soczewce skupiającej

Zadanie - optyka - obraz w soczewce skupiającej

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.

W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).

Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.

Obliczyć odległość obrazu od soczewki.

Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania

soczewka,

soczewka cienka,

ognisko soczewki,

ogniskowa soczewki,

odległość przedmiotu od soczewki,

odległość obrazu od soczewki,

obraz otrzymany za pomocą soczewki,

soczewka skupiająca,

równanie soczewki,

powiększenie soczewki,

równanie na powiększenie soczewki,

Rozwiązanie1.
Dane: powiększenie p=5 i ogniskowa f=0,25 m.
Szukane - x i y.

(14kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej
2.
Równanie soczewki cienkiej.

Zależność dla powiększenia.

Obliczenie y w zależności od x.

(19kB)optyka - obraz w soczewce skupiającej 3.
Podstawienie danych - ogniskowej do równania soczewki.

Potrzebne są jeszcze dwie wielkości.

(9kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej 4.
Podstawiamy zamiast y - 5x.

Rozszerzamy ułamek - wspólny mianownik to 5x.

Dodajemy ułamki.

(20kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej 5.
Piszemy równanie dla odwrotności.

Obliczamy x.

(9kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej
6.
Wartość x to 0,30 metra.

(13kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej

7.
Wartość y to powiększenie razy x.

Wartość y to 1,5 metra.

(13kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej

8.
Przykładowa wielkość obrazu na ekranie.

Jaka musi być wysokość przedmiotu?

Dzielimy wysokość obrazu przez powiększenie.

Wartość otrzymana to 0,20 metra.

(16kB) optyka - obraz w soczewce skupiającej

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?