Strona na telefon

Prawo Archimedesa

Ciało o masie 5kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.

Jakie będzie wskazanie siłomierza?

O ile będzie mniejszy ciężar ciała w wodzie niż w powietrzu?

hydrostatyka

Ważne pojęcia, wielkości i prawa

stan równowagi

pierwsza zasada dynamiki

pole grawitacyjne

przyspieszenie ziemskie

ciężar ciała

siła wypadkowa

siły składowe

siła wyporu

objętość ciała

objętość wypartej cieczy

prawo Archimedesa

prawo Pascala

Rozwiązanie

1.

Ciężar ciała w powietrzu (z pominięciem wyporu powietrza) przy powierzchni Ziemi

prawo Archimedesa

2.

Wartość ciężaru ciała.

3.

Siły działające na ciało zanurzone w wodzie (lub innej cieczy).

Suma wektorowa - siła wypadkowa.

Wartość siły wypadkowej.

prawo Archimedesa

4.

Wartość sił wyporu działającej na ciało zanurzone w wodzie.

Gęstość wody.

prawo Archimedesa

5.

Masa ciała jako iloczyn gęstości i objętości ciała.

Gęstość żelaza.

prawo Archimedesa

6.
Objętość wody wypartej przez zanurzone w niej całkowicie ciało.

prawo Archimedesa

7.
Wartość siły wyporu działającej na ciało żelazne zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa
8.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa

9.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa

10.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - podstawieniu wyrażeń pomocniczych.

prawo Archimedesa

11.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - obliczenia.

prawo Archimedesa


12.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - wynik końcowy

prawo Archimedesa

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?