Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

571. Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia.

Szybkość średnią obliczamy z definicji - ilorazu całkowitej drogi przez całkowity czas ruchu.

Zadanie


Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.

Obliczyć prędkość średnią traktora na całej trasie.

Obliczenia wykonać dla
v1=4,5 kilometra na godzinę
v2=27 kilometrów na godzinę
t1=2 minuty
t2=3 minuty

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


ruch prostoliniowy,

prędkość ruchu,

ruch jednostajny,

prędkość średnia,

czas ruchu,

całkowite przesunięcie,

całkowita droga ruchu,


Rozwiązanie1.
Wypisujemy dane i szukane.

(22kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia, dane i szukane

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.
Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;Jaką wartość ma
pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

2.
Wyrażenie (wzór) na prędkość średnią w ruchu prostoliniowym w tę samą stronę.
Długość przemieszczenia równa jest drodze.
Droga przebyta przez ciało w ciągu czasu t1 i w ciągu czasu t2.

(28kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

3.
Wyrażenie na wartość prędkości.
Zamiana jednostek prędkości na metry na minutę.

(21kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

4.
Wyrażenie prędkości w metrach na minutę.

(35kB)Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

5.
Podstawienie danych do wyrażenia na prędkość średnią.

(12kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

6.
Obliczenie wartości prędkości średniej.

(28kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

7.
Zamiana jednostek w prędkości średniej.

(22kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

571.11-2009.12.13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt