Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

574. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym

Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia.

Wiele ruchów spotykanych w życiu traktujemy jako ruch punktu materialnego po linii prostej.

Przykładem jest ruch samochodu po szosie.
Najczęściej jest ona kręta i przebiega na różnych wysokościach (są zjazdy i podjazdy).

Do prostych obliczeń nie bierzemy tego pod uwagę. Interesuje nas np. przejechana odległość. Oznacza to, że cała trasę "wyprostowaliśmy".

Podobnie nie interesują nas często w zadaniach rozmiary samochodu - traktujemy więc ten samochód jako obiekt bezwymiarowy - inaczej jako punkt materialny.


Zadanie


Na trasie z ograniczeniem prędkości v0 kilometrów na godzinę samochód przejechał odcinek drogi o długości s kilometrów w ciągu czasu t minut.

Ocenić czy była to jazda zgodnie z ograniczeniem.

W jakim czasie powinien przejechać tę trasę pojazd, by nie przekroczyć ograniczenia.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


ruch,

prędkość ruchu,

prędkość średnia ruchu,

szybkość ruchu,

droga ruchu,


Rozwiązanie


1.
Wypisujemy dane.

Zamieniamy czas w minutach na czas w godzinach.

Zapisujemy wzór na prędkość (szybkość) średnią.

Podstawiamy dane.

(32kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia2.
Obliczenie wartości rzeczywistej prędkości średniej.

Porównanie rzeczywistej prędkości średniej z ograniczeniem.

(26kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

3.

(20kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

4.

(19kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

574.7-2010.05.01Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt