Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

581. Przybliżenia rachunkowe.

Zadanie


Jak, bez kalkulatora lub komputera, przybliżyć otrzymane w postaci liczb niewymiernych wyniki obliczeń?

Jak szybko można dojść do potrzebnej dokładności przybliżenia?

Matematyka jest bardzo ważnym językiem, narzędziem dla fizyków.

Obliczenia na liczbach są niezmiernie ważnym etapem wszelkich rozwiązań problemów fizycznych.

Liczby wymierne i niewymierne.
Dokładność obliczeń.
Przybliżenia.
Dokładność przybliżenia.
Podstawowe działania na liczbach.

Zadanie


Jak, bez kalkulatora lub komputera, przybliżyć otrzymane w postaci liczb niewymiernych wyniki

obliczeń?

Jak szybko można dojść do potrzebnej dokładności przybliżenia?


Wykorzystamy proste obliczenia - mnożenie liczb wymiernych.

Przydatne są i ważne prawa działań, np. wzory skróconego mnożenia.

Rozwiązanie


Prosty przykład z możliwością nieskomplikowanych obliczeń rachunkowych na papierze.

1.(28kB) przybliżyć otrzymane  w postaci liczb niewymiernych wyniki2.(31kB) przybliżyć otrzymane  w postaci liczb niewymiernych wyniki

3.(28kB) przybliżyć otrzymane  w postaci liczb niewymiernych wyniki

581.2-2009.04.02Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt