Strona główna na telefon

Zadanie

582. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Zadanie


Znane są wektory położenia ciała punktowego w dwóch kolejnych chwilach czasu.

Obliczyć wektor przemieszczenia.

Obliczyć wartość tego wektora (długość wektora przemieszczenia).


Podstawą do zrozumienia zjawisk otaczającego nas świata jest poprawny opis tych zjawisk.
Bardzo powszechnym zjawiskiem jest ruch ciał.

Opis ruchu ciał zacząć trzeba od opisu położenia ciała.

Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.


Kinematyka - opis ruchu ciała.

Model punktu materialnego - ciało punktowe.

Układ odniesienia.

Układ współrzędnych.

Jednostki długości.

Układ kartezjański prostokątny.

Położenie ciała.

Zmiana położenia ciała.

Wektor położenia.

Współrzędne wektora.

Wektor przemieszczenia ciała.

Współrzędne wektora zmiany położenia ciała.

Delta jako symbol przyrostu (zmiany).


Zadanie


Znane są wektory położenia ciała punktowego w dwóch kolejnych chwilach czasu.

Obliczyć wektor przemieszczenia.
Obliczyć wartość tego wektora (długość wektora przemieszczenia).

Rozwiązanie


1.(17kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.


2.(28kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

3.(30kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

4.(25kB) Kinematyka - opis ruchu ciała. Położenie ciała. Przemieszczenie ciała.

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?