Strona główna na telefon

592. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z zerową prędkością początkową

Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

Zadanie


Ciało rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i na drodze s = 200 m osiąga prędkość v=108 kilometrów na godzinę.

Po jakim czasie ciało uzyskało tę prędkość i jakie było przyspieszenie tego ciała?

Rozwiązanie


Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z zerową prędkością początkową.

Wzory skalarne – tylko jedna współrzędna.

Prędkość wyrazimy w metrach na sekundę – kilometr to 1000 metrów a godzina to 3600 sekund.

Korzystamy ze wzoru na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym oraz ze wzoru na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową.

1.

(14kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego


2.


(17kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

3.

(29kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?