Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

592. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z zerową prędkością początkową

Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

Zadanie


Ciało rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i na drodze s = 200 m osiąga prędkość v=108 kilometrów na godzinę.

Po jakim czasie ciało uzyskało tę prędkość i jakie było przyspieszenie tego ciała?

Rozwiązanie


Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z zerową prędkością początkową.

Wzory skalarne – tylko jedna współrzędna.

Prędkość wyrazimy w metrach na sekundę – kilometr to 1000 metrów a godzina to 3600 sekund.

Korzystamy ze wzoru na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym oraz ze wzoru na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową.

1.

(14kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego


2.


(17kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

3.

(29kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

592.2-2009.04.02Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt