Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

593. Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym.

Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym.

Przykład zadania na obliczenie wysokości rzutu w centralnym polu grawitacyjnym.

Zadanie


Energia potencjalna grawitacyjna ciała pierwszego jest k razy większa od energii potencjalnej ciała drugiego.

Masa ciała pierwszego jest p razy większa od masy ciał drugiego.

Ile razy wysokość, na której znajduje się ciało pierwsze, jest większa od wysokości na której znajduje się ciało drugie?


Zakładamy


pole grawitacyjne jest jednorodne

wysokości mierzymy od powierzchni Ziemi

energia potencjalna przy powierzchni Ziemi ma wartość zerową.

Rozwiązanie


1.

(10kB) Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym.

2.

(19kB) Energia potencjalna ciężkości w jednorodnym polu grawitacyjnym.

Jak jest z energią w przypadku pola grawitacyjnego centralnego?

Przykład zadania na obliczenie wysokości rzutu w centralnym polu grawitacyjnym.

593.3-2009.04.02Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt