Strona na telefon

594. Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie.

Pewną metodą mnemotechniczną pomagającą zapamiętać wzory i dobrać odpowiednią postać jest metoda TRÓJKĄTA

>

Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie.

Jak przekształcać wzory z fizyki?
Jak to robić pokażemy dla wzoru - wyrażenia wyrażającego drugą zasadę dynamiki Newtona.

Wzór ten można zapisać jako iloczyn przyspieszenia, z jakim porusza się ciało i masy tego ciała

Właściwie powinniśmy zapisywać go jako przyspieszenie, z jakim porusza się ciało o masie m jest równe ilorazowi wypadkowej siły działającej na to ciało przez masę ciała.

W tym sformułowaniu widoczny jest skutek - przyspieszenie jako efekt działania siły. To właśnie niezrównoważona siła jest źródłem przyspieszenia.

Pewną metodą mnemotechniczną pomagającą zapamiętać wzory i dobrać odpowiednią postać jest metoda TRÓJKĄTA

1.
Najpierw wszystkie potrzebne wielkości.

(12kB) Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie

2.
Teraz brakuje nam masy - zastąpił ją kolorowy kwadrat.
Obliczamy ją - jak widać z trójkąta - ułamek - dzielenie siły przez przyspieszenie

(13kB) Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie

3.
Teraz nieznane jest przyspieszenie - to już było.
Ale "trójkąt" wyjaśnia jak są umiejscowione wielkości.

(13kB) Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie

4.
Pozostała do obliczenia siła - pod kreską w trójkącie jest iloczyn masy i przyspieszenia.

(13kB) Druga zasada dynamiki Newtona w wersji skalarnej i jej zastosowanie

Inna mnemotechniczną metodą jest rachunek
sześć równe jest dwa razy trzy
więc
trzy to sześć podzielić przez dwa
natomiast
dwa to sześć podzielić przez trzy.

Teraz przypisujemy stałe znaczenia naszym liczbom
np.
dwa to przyspieszenie
sześc to siła
trzy to masa ciała

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?