Strona na telefon

Samochód przebył trasę 90 kilometrów w ciągu godziny.
Obliczyć średnią szybkość (prędkość) samochodu.
Wyrazić prędkość średnią samochodu w trzech różnych jednostkach.Rozwiązanie

Najczęściej stosowany wzór do obliczeń związanym z ruchem to

droga=szybkość razy czas.

Często stosujemy zamiennie słowa prędkość i szybkość.

Aby poprawnie zastosować ten wzór musimy założyć, że szybkość jest stała,

Wzory dla ruchu prostoliniowego jednostajnego stosujemy często, także do ruchu po torach krzywoliniowych. Dotyczy to sytuacji, gdy interesuje nas droga ruchu i szybkość pokonywania tej drogi lub ruch odbywa się po ustalonym torze.

595. Ruch prostoliniowy jednostajny – wzory

Spisy zadań Rozwiązane zadania z fizyki - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Mechanika – kinematyka.
Wzory z fizyki.
Ruch prostoliniowy jednostajny.


v=const
s=vt

1. Prędkość, droga, czas

Ruch prostoliniowy jednostajny – wzory
Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnym
Wzór na prędkość ruchu prostoliniowego jednostajnego
Wzór na czas ruchu prostoliniowego jednostajnego

(6kB) Ruch prostoliniowy jednostajny - wzory

Czas oznaczamy literą t (od angielskiego słowa time)

W języku potocznym, a także często w zadaniach, używamy zamiennie słowa prędkość i szybkość. W przypadku ruchu prostoliniowego w jedną stronę można tych słów używać zamiennie. W sytuacjach bardziej złożonych musimy tych słów używać bardzo rozważnie.

Prędkość oznaczamy literą v (od angielskiego słowa velocity)

Drogę oznaczamy literą s (od łacińskiego słowa spatium)

Const jest skrótem od łacińskiego constans i oznacza stały.

Jeśli prędkość jest stała to droga ruchu jest wprost proporcjonalna do czasu ruchu. Współczynnikiem proporcjonalności jest prędkość.

2. Wzory w ruchu prostoliniowym jednostajnym - obliczanie prędkości, czasu ruchu lub drogi

Ruch prostoliniowy – wzory symbolami i w postaci słownej

Wzór na drogę w ruchu prostoliniowym jednostajnym

Wzór na prędkość ruchu prostoliniowego jednostajnego

Wzór na czas ruchu prostoliniowego jednostajnego

Prędkość średnią vśr obliczamy dzieląc drogę s przez czas t potrzebny do jej przebycia.
Oznacza to, że prędkość średnia vśr jest równa stałej prędkości potrzebnej do przebycia tej samej drogi s w takim samym czasie t.

Samochód przebył trasę 90 kilometrów w ciągu godziny.
Obliczyć średnią szybkość (prędkość) samochodu.
Wyrazić prędkość średnią samochodu w trzech różnych jednostkach. Rozwiązanie

(26kB) Ruch prostoliniowy jednostajny - wzory

Wzory na ruch prostoliniowy jednostajny (w tę samą stronę) stosujemy często do sytuacji bardziej złożonych:
- ruch po prostej niejednostajny (obliczamy prędkość średnią)
- ruch po ustalonej trasie (droga - jako obiekt budowlany, tory kolejowe, trasa samolotu, itp) będące w rzeczywistości obiektami o trzech wymiarach. Do obliczeń w zadaniach i wielu obliczeń praktycznych potrzebny jest jeden wymiar - długość trasy pokonywanej przez pojazd.

Przykład i rozwiązanie

Samochód przebył trasę 90 kilometrów w ciągu godziny.
Obliczyć średnią szybkość (prędkość) samochodu.
Wyrazić prędkość średnią samochodu w trzech różnych jednostkach.

(23kB) przykład obliczania prędkości

Stosowane oznaczenia:
v - prędkość (wartość prędkości ruchu, szybkość ruchu
s - droga przebyta przez ciało w czasie t
t - czas potrzebny do przebycia przez ciało drogi s

Wzory w postaci słownej

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

> Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?