Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

599. Gęstość ciała

Zadanie
Zbiornik na ciecz zapełniony całkowicie zawiera m kilogramów cieczy. Gęstość
cieczy jest równa ro.

Obliczyć pojemność tego zbiornika.

Pojęcia wykorzystane do rozwiązania zadania

Ciało

masa

gęstość - masa jednostki objętości ciała,

objętość

metr sześcienny - jednostka objętości ciała

kilogram - jednostka masy ciała,

kilogram na metr sześcienny - jednostka gęstości ciała

Każde ciało ma określoną masę.
Ciało stałe lub ciekłe ma określoną objętość.
Gęstość ciała to masa jednostki objętości.

ATOM,       Mechanika,      optyka,      grawitacja,    Elektrostatyka,    Magnetyzm, Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,     RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,  


Zadanie


Zbiornik na ciecz zapełniony całkowicie zawiera m kilogramów cieczy. Gęstość
cieczy jest równa ro.

Obliczyć pojemność tego zbiornika.

Rozwiązanie

1.
Definicja gęstości ciała.


(14kB) Gęstość ciała to masa jednostki objętości.2.
Podstawienie danych i obliczenia.

(25kB) Obliczenie objętości ciała - iloraz masy ciała przez jego gęstość.

3.
Podstawienie danych i obliczenia - trochę inny sposób.

(20kB) Obliczenie objętości ciała - iloraz masy ciała przez jego gęstość.

4.
Podstawienie danych i obliczenia - trochę inny sposób.

(27kB) Obliczenie objętości ciała - iloraz masy ciała przez jego gęstość.

599.6-2009.10.17Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt