Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

600. Prawo Archimedesa

Zadanie
Drewniany sześcian o krawędzi a i o gęstości ro z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.

Jaka masę ma ciężarek?

Pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu zadania

Dynamika - dział mechaniki,

Statyka - dział mechaniki o ciałach w spoczynku,

hydrostatyka - statyka cieczy i w cieczach,

prawo Archimedesa - siła, z jaką ciecz działa na ciało zanurzone w tej cieczy,

pierwsza zasada dynamiki Newtona - definicja układu inercjalnego,

zasady dynamiki - zespół praw opisujących zachowanie się ciał pod wpływem działających sił w układach inercjalnych,

równowaga sił - warunek spoczynku ciała lub ruchu jednostajnego,

siła wyporu - siła z jaką ciecz działa na ciało zanurzone w tej cieczy (prawo Archimedesa)


ATOM,       Mechanika,      optyka,      grawitacja,    Elektrostatyka,    Magnetyzm, Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,     RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,  


Zadanie


Drewniany sześcian o krawędzi ai o gęstości ro z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.

Jaka masę ma ciężarek?

Rozwiązanie

Prawo Archimedesa - wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez zanurzoną objętość ciała.

1.
W cieczy zanurzony jest drewniany klocek i stalowy obciążnik.

(34kB) Prawo Archimedesa2.
Układ jest całkowicie zanurzony - czyli wypadkowa siła działająca na ten układ jest równa zero.

Równoważyć się muszą siła ciężaru i siła wyporu.

(24kB) Prawo ArchimedesaCzy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


600.7-2010.01.07Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt