Strona na telefon

828. Atom

Model atomu wodoru opracowany przez Nielsa Bohra pozwolił na wyjaśnienie zjawiska promieniowania (emisji) światła przez atom wodoru.

Był to ważny pierwszy krok do wyjaśnienia zjawisk kwantowych i do obecnej elektroniki, np. do monitorów, laserów, napędów DVD i innych zastosowań fizyki ciała stałego.

Atom po wzbudzeniu emituje światło (nadfioletowe, widzialne lub podczerwone).

Takie samo światło atom pochłania.

Zadanie


Atom wodoru znajduje się w stanie wzbudzonym na poziomie n=3.

W jaki sposób może on przejść do poziomu podstawowego, czyli do m=1?

Atom - budowa atomu według Nielsa Bohra.Atom wodoru według Nielsa Bohra.

Przejście atomu do niższego stanu energetycznego.


Model atomu wodoru to poł±czenie dorobku fizyki klasycznej i doświadczeń wykraczaj±cych poza klasyczn± mechanikę i elektromagnetyzm.

Zadanie


Atom wodoru znajduje się w stanie wzbudzonym na poziomie n=3.

W jaki sposób może on przejść do poziomu podstawowego, czyli do m=1?

Czy istnieje tylko jedna możliwość?

Czy jest ich więcej - ile?

Na ile sposobów może przejść ze stanu wzbudzonego n=3 do stanu podstawowego układ 2 atomów, 3 atomów?

Ile może wysłać fotonów ten układ?

Rozwi±zanie


1.
Możliwe przejścia atomu ze stanu wzbudzonego n=3 do stanu podstawowego m=1

(22kB) Możliwe przejścia atomu ze stanu wzbudzonego

2.
Wysyłane ilości fotonów przy wymienionych przejściach
- przejście "na raty"
- przejście bezpośrednie

(30kB) Wysyłane ilości fotonów

3.
Ilości wysyłanych fotonów przez układ atomów

(25kB) Ilości wysyłanych fotonów przez układ atomów


Pomoc z matematyki

Rozwi±zane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?