Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

828. Atom

Model atomu wodoru opracowany przez Nielsa Bohra pozwolił na wyjaśnienie zjawiska promieniowania (emisji) światła przez atom wodoru.

Był to ważny pierwszy krok do wyjaśnienia zjawisk kwantowych i do obecnej elektroniki, np. do monitorów, laserów, napędów DVD i innych zastosowań fizyki ciała stałego.

Atom po wzbudzeniu emituje światło (nadfioletowe, widzialne lub podczerwone).

Takie samo światło atom pochłania.

Zadanie


Atom wodoru znajduje się w stanie wzbudzonym na poziomie n=3.

W jaki sposób może on przejść do poziomu podstawowego, czyli do m=1?

Atom - budowa atomu według Nielsa Bohra.Atom wodoru według Nielsa Bohra.

Przejście atomu do niższego stanu energetycznego.


Model atomu wodoru to połączenie dorobku fizyki klasycznej i doświadczeń wykraczających poza klasyczną mechanikę i elektromagnetyzm.

Zadanie


Atom wodoru znajduje się w stanie wzbudzonym na poziomie n=3.

W jaki sposób może on przejść do poziomu podstawowego, czyli do m=1?

Czy istnieje tylko jedna możliwość?

Czy jest ich więcej - ile?

Na ile sposobów może przejść ze stanu wzbudzonego n=3 do stanu podstawowego układ 2 atomów, 3 atomów?

Ile może wysłać fotonów ten układ?

Rozwiązanie


1.
Możliwe przejścia atomu ze stanu wzbudzonego n=3 do stanu podstawowego m=1

(22kB) Możliwe przejścia atomu ze stanu wzbudzonego

2.
Wysyłane ilości fotonów przy wymienionych przejściach
- przejście "na raty"
- przejście bezpośrednie

(30kB) Wysyłane ilości fotonów

3.
Ilości wysyłanych fotonów przez układ atomów

(25kB) Ilości wysyłanych fotonów przez układ atomów


828.7-2009.06.06Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt