Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

835. Fale - ogólne własności

Fala to rozchodzące się zaburzenie ośrodka lub pola.

Podstawowe wielkości opisujące fale to


 • długość fali λ
 • częstotliwość fali f
 • okres drgań T
 • prędkość rozchodzenia się fali v


ATOM, Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja, Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Zadanie


Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość długość fali λ fali.

Fale to zaburzenia ośrodka rozchodzące się w przestrzeni bez przenoszenia materii.

Fale dzielimy na

 • mechaniczne

 • elektromagnetyczneFale mechaniczne rozchodzą się wyłącznie w ośrodkach materialnych.

Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się także w próżni.

Ważne pojęcia związane z falami

 • fala
 • drgania
 • długość fali
 • częstotliwość drgań
 • prędkość rozchodzenia się fali

Zadanie

Obliczyć prędkość v rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość (lambda) - λ - fali.

.1.


Długość fali to odległość jaką przebędzie fala w ciągu jednego pełnego okresu drgań.

(13kB) Długość fali to odległość jaką przebędzie fala w ciągu jednego pełnego okresu drgań.

2.

Częstotliwość drgań równa jest odwrotności okresu drgań.

Długość fali to iloczyn prędkości rozchodzenia się fali i okresu drgań.

(18kB) Częstotliwość drgań równa jest odwrotności okresu drgań

3. Przykład 1.


Dana jest częstotliwość fali i długość fali.
Obliczamy prędkość fali.
Prędkość fali równa jest iloczynowi częstotliwości fali i długości fali.

(20kB) Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali

4. Przykład 2.

Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali.

(21kB) Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

  2012-11-27Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt