Strona główna na telefon

835. Fale - ogólne własności

Fala to rozchodzące się zaburzenie ośrodka lub pola.

Podstawowe wielkości opisujące fale to


Zadanie


Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość długość fali λ fali.

Fale to zaburzenia ośrodka rozchodzące się w przestrzeni bez przenoszenia materii.

Fale dzielimy na


Fale mechaniczne rozchodzą się wyłącznie w ośrodkach materialnych.

Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się także w próżni.

Ważne pojęcia związane z falami

Zadanie

Obliczyć prędkość v rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość (lambda) - λ - fali.

.1.


Długość fali to odległość jaką przebędzie fala w ciągu jednego pełnego okresu drgań.

(13kB) Długość fali to odległość jaką przebędzie fala w ciągu jednego pełnego okresu drgań.

2.

Częstotliwość drgań równa jest odwrotności okresu drgań.

Długość fali to iloczyn prędkości rozchodzenia się fali i okresu drgań.

(18kB) Częstotliwość drgań równa jest odwrotności okresu drgań

3. Przykład 1.


Dana jest częstotliwość fali i długość fali.
Obliczamy prędkość fali.
Prędkość fali równa jest iloczynowi częstotliwości fali i długości fali.

(20kB) Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali

4. Przykład 2.

Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali.

(21kB) Dana jest częstotliwość i długość fali. Obliczamy prędkość fali.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


ATOM, Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja, Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,