Strona na telefon

842. Praca mechaniczna

Praca mechaniczna to:

wielkość fizyczna

oraz

proces fizyczny.

Pracę stałej siły (kierunek, zwrot i wartość stałe) działającej stale wzdłuż kierunku przesunięcia obliczamy jako iloczyn wartości siły i długości drogi.

Zadanie

Samochód o całkowitej masie m rusza z miejsca i w ciągu czas t poruszając się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym przebywa drogę s.

Jaka jest potrzebna moc P silnika do rozpędzenia samochodu?

Uwaga: Pomijamy opory ruchu.

Rozwiązanie


Pomijamy opory ruchu – dla ich pokonania będzie potrzebna dodatkowa moc.

Obliczamy wyłącznie moc potrzebną do rozpędzenia.

Przy rozpędzaniu ze stałym przyspieszeniem potrzebna jest stała siła – II zasada dynamiki.

Stała siła działająca wzdłuż tego samego kierunku co przemieszczenie wykonuje pracę równą iloczynowi wartości siły i wartości przesunięcia.

W ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej wartość przemieszczenia równa jest drodze przebytej przez ciało.

W takim przypadku pracę wykonaną na rozpędzenie ciała obliczymy jako iloczyn siły i drogi.

Siła jest równa iloczynowi masy i przyspieszenia.

Dalej więc praca jest równa więc iloczynowi masy, przyspieszenia i drogi.

Przyspieszenie nie jest znane więc trzeba je wyeliminować. Mamy drogę i czas ruchu. W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową droga jest równa jest połowie iloczynu przyspieszenia i kwadratu czasu.

Przyspieszenie obliczymy więc jako iloraz podwojonej drogi przez kwadrat czasu ruchu.

Wyrażenie na przyspieszenie możemy więc podstawić do wyrażenia na pracę.

Moc użyta na rozpędzanie równa jest ilorazowi pracy przez czas.

Więcej w formacie html
Praca mechaniczna - zadanie i rozwiązanie

Więcej w formacie pdf
Praca mechaniczna - zadanie i rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?