Strona główna na telefon

843. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie


Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości H i uderza w cienki pręt umieszczony pionowo w gruncie.
W wyniku uderzenia pręt zagłębia się. Znamy siłę F oporów ruchu pręta w gruncie.
Na jaką głębokość d przesunie się początek pręta w porównaniu z położeniem pierwotnym?

Praca mechaniczna i energia mechaniczna.


ATOM, Mechanika, OPTYKAgrawitacjaElektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

Zadanie


Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości H i uderza w cienki pręt umieszczony pionowo w gruncie.

W wyniku uderzenia pręt zagłębia się. Znamy siłę F oporów ruchu pręta w gruncie.

Na jaką głębokość d przesunie się początek pręta w porównaniu z położeniem pierwotnym?

Rozwiązanie


Zakładamy, że w trakcie spadania zachowana jest energia mechaniczna ciała – nie ma oporów ruchu w powietrzu.

Opory ruchu występują w trakcie przesuwania się pręta w gruncie.

Oznacza to, że całkowita mechaniczna energia początkowa ciała została wykorzystana na wykonanie pracy przesuwania pręta w gruncie.

Całkowita mechaniczna energia początkowa ciała jest równa energii potencjalnej grawitacyjnej w jednorodnym polu grawitacyjnym w odniesieniu do poziomu gruntu (pomijamy rozmiary pręta).

Energię potencjalną grawitacyjną w jednorodnym polu grawitacyjnym w odniesieniu do poziomu gruntu obliczamy jako iloczyn masy ciała, wysokości nad poziom gruntu i wartości przyspieszenia ziemskiego.

Więcej - w formacie html

Zasada zachowania energii mechanicznej - zadanie i jego rozwiązanie

Zasada zachowania energii mechanicznej - zadanie i jego rozwiązanie

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, KinematykaRUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?