Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

843. Zasada zachowania energii mechanicznej

Zadanie


Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości H i uderza w cienki pręt umieszczony pionowo w gruncie.
W wyniku uderzenia pręt zagłębia się. Znamy siłę F oporów ruchu pręta w gruncie.
Na jaką głębokość d przesunie się początek pręta w porównaniu z położeniem pierwotnym?

Praca mechaniczna i energia mechaniczna.


ATOM, Mechanika, OPTYKAgrawitacjaElektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

Zadanie


Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości H i uderza w cienki pręt umieszczony pionowo w gruncie.

W wyniku uderzenia pręt zagłębia się. Znamy siłę F oporów ruchu pręta w gruncie.

Na jaką głębokość d przesunie się początek pręta w porównaniu z położeniem pierwotnym?

Rozwiązanie


Zakładamy, że w trakcie spadania zachowana jest energia mechaniczna ciała – nie ma oporów ruchu w powietrzu.

Opory ruchu występują w trakcie przesuwania się pręta w gruncie.

Oznacza to, że całkowita mechaniczna energia początkowa ciała została wykorzystana na wykonanie pracy przesuwania pręta w gruncie.

Całkowita mechaniczna energia początkowa ciała jest równa energii potencjalnej grawitacyjnej w jednorodnym polu grawitacyjnym w odniesieniu do poziomu gruntu (pomijamy rozmiary pręta).Energię potencjalną grawitacyjną w jednorodnym polu grawitacyjnym w odniesieniu do poziomu gruntu obliczamy jako iloczyn masy ciała, wysokości nad poziom gruntu i wartości przyspieszenia ziemskiego.Więcej - w formacie html

Zasada zachowania energii mechanicznej - zadanie i jego rozwiązanie


Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

lub w formacie pdf

Zasada zachowania energii mechanicznej - zadanie i jego rozwiązanie

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, KinematykaRUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

843.10-2010.10.29Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt