9201. Optyka geometryczna - spis prac
2020-09-09 21:15

Optyka geometryczna - spis prac

Optyka geometryczna - dział optyki zajmujący się soczewkami, zwierciadłami.

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej. Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy.
450. Optyka geometryczna - soczewka cienka

Zadania

Zwierciadło sferyczne wklęsłe
Znana jest odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu.
585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zadanie - zjawisko odbicia światła

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła. Jaka będzie wielkość oświetlonej powierzchni?

459. Całkowite wewnętrzne odbicie

445. Zwierciadło sferyczne

129. Optyka - spis

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.

361. Optyka geometryczna. Soczewki.

567. Optyka geometryczna. Zwierciadło sferyczne.

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).

165. Soczewka sferyczna cienka

Zadanie

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową fsoczewki.

166. Soczewka cienka skupiająca

Zadanie

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 8 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową soczewki.

167. Soczewka cienka

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 10 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

187. Soczewka - ogniskowa

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.
168. Ogniskowa soczewki

Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.
188. Ogniskowa soczewki

Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.
257. Ogniskowa soczewki

Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.
Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.
341. Soczewka - równanie

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Spis zadań
348. Spis zadań

Siatka dyfrakcyjna - spis prac
349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.
Obliczyć:
ogniskową tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.
364. Równanie soczewki

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.
W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).
Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.
Obliczyć odległość obrazu od soczewki.
Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

541. Obraz w soczewce skupiającej

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM,

Mechanika,

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?