Optyka geometryczna - spis prac

Optyka geometryczna - dział optyki zajmujący się soczewkami, zwierciadłami.

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej. Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy.
450. Optyka geometryczna - soczewka cienka

Zadania

Zwierciadło sferyczne wklęsłe
Znana jest odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu.
585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zadanie - zjawisko odbicia światła

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła. Jaka będzie wielkość oświetlonej powierzchni?

459. Całkowite wewnętrzne odbicie

445. Zwierciadło sferyczne

129. Optyka - spis

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.

361. Optyka geometryczna. Soczewki.

567. Optyka geometryczna. Zwierciadło sferyczne.
Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).

165. Soczewka sferyczna cienka

Zadanie


Niech przedmiot znajduje się w odległości 4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową fsoczewki.

166. Soczewka cienka skupiająca

Zadanie


Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 8 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową soczewki.

167. Soczewka cienka
Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 10 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

187. Soczewka - ogniskowa

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.
168. Ogniskowa soczewki

Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.
188. Ogniskowa soczewki

Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.
257. Ogniskowa soczewki

Znane są:
promienie krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania materiału soczewki;
uzyskane powiększenie.
Obliczyć trzeba:
odległość przedmiotu od soczewki;
odległość obrazu od soczewki.
341. Soczewka - równanie
ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Spis zadań
348. Spis zadań

Siatka dyfrakcyjna - spis prac
349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.
Obliczyć:
ogniskową tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.
364. Równanie soczewki

Soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.
W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).
Obliczyć odległość przedmiotu od soczewki.
Obliczyć odległość obrazu od soczewki.
Obliczyć wysokość przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

541. Obraz w soczewce skupiającej

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  Spisy rozwiązanych zadań

  ATOM,

  Mechanika,

 • OPTYKA,
 • grawitacja,
 • Elektrostatyka,
 • Magnetyzm,
 • Prąd elektryczny,
 • Energia,
 • Szybkość ruchu,
 • Kinematyka,
 • RUCH PO OKRĘGU,
 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

  Kilka linków z historii

  Starożytny Rzym

 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku
 • Dziedzictwo kulturowe

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?