Obliczenie prędkości protonu w polu magnetycznym

  Strona główna 

  Ruch 

  Siły 

  Energia 

  Prąd  

  Atom 

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Siłą Lorentza nazywamy siłę działajającą na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym

Siła Lorentza opisana jest iloczynem wektorowym prędkości cząstki i indukcji pola magnetycznego.

Obliczenie prędkości protonu w polu magnetycznym

Spisy zadań - Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetycznym działa siła. Siłę tę nazywamy siłą Lorentza. Siła Lorentza zależy od
ładunku cząstki,
prędkości ruchu cząstki,
indukcji pola magnetycznego.

Prędkość ruchu cząstki jest wielkością wektorową i indukcja pola magnetycznego jest wielkością wektorowa.

Zależność na siłę Lorentza opisuje iloczyn wektorowy prędkości cząstki i indukcji pola magnetycznego. Wspólczynnikiem jest ładunek cząstki.

Siła Lorentza ma specyficzne włąsności - jest zawsze prostopadła do prędkości i do indukcji pola magnetycznego, wartość tej siły jest równa zerto, gdy prędkośc cząstki i indukcjoa pola magnetycznego mają ten sam kierunek.

Wartość siły Lorentza jest równa iloczynowi wartości ładunku cząstki, wartości prędkości ruchu cząstki, wartości indukcji pola magnetyczego i sinusa kąta między kierunkiem prędkości a kierunkiem indukcji pola magnetycznego.

Siła Lorentza

Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.

Obliczyć okres T obiegu protonu

Rozwiązanie - 159. Siła Lorentza

Zadanie

W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć prędkość v protonu

Rozwiązanie - 158. Siła Lorentza

Siła Lorentza i jej własności

Siła działająca na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetyczny opisana jest iloczynem wektorowym i nosi nazwę siły Lorentza.

Siła ta zależy od
wartości
ładunku
prędkości
indukcji pola magnetycznego
oraz od
kierunku prędkości i
kierunku indukcji pola magnetycznego

Więcej - 508. Siła Lorentza

Zadanie - cząstka poruszająca się w polu magnetycznym

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.

Wyprowadzić zależność na energię kinetyczną E tej cząstki.

Założyć, że znane są
- ładunek q cząstki,
- masa m cząstki,
- indukcja B pola magnetycznego,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Rozwiązanie - 463. Siła Lorentza. Energia kinetyczna cząstki

Pole magnetyczne działa na cząstkę naładowaną poruszającą się w tym polu pod kątem różnym od zera i od 180 stopni. Prędkość cząstki musi mieć składową prostopadła do indukcji kierunku pola magnetycznego.

Stałe pole magnetyczne nie zmienia energii kinetycznej cząstki naładowanej.

Najłatwiejsze przypadki ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym:

cząstka porusza się równolegle do kierunku indukcji pola magnetycznego
cząstka porusza się prostopadle do kierunku indukcji pola magnetycznego

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-28/2Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt