Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

9900. Fizyka - ogólnie

Czym jest fizyka, a czym nie jest?
Czym zajmuje się fizyka, a czym nie zajmuje się?
Czego możemy spodziewać się od fizyki?
Czego fizyka nam nie da?

Te pytania sytuują miejsce fizyki w kulturze ogólnoludzkiej, a także narzucają zakres jej możliwości.

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Strony traktujące o podstawach fizyki, jej zastosowaniach i dylematach.

Podstawowymi cegiełkami fizyki są wielkości fizyczne.

Relacje między wielkościami fizycznymi mogą być prawidłowościami przyrody.
Kiedy tak jest - to miejsce dla hipotez i teorii.

Pomiar to jeden z elementów metodologii badań fizycznych.

Metodologia fizyki bez pomiaru nie istnieje.
199. Pomiar w fizyce

Podstawowe założenie metodologiczne fizyki brzmi:
wyjaśnienie zjawisk i obiektów prostszych jest konieczne dla wyjaśnienia obiektów złożonych
204. Pomiar w fizyce

Po co państwa ponoszą ogromne nakłady na loty kosmiczne?
Jakie korzyści przyniosły badania kosmiczne?
Jakie wymierne efekty dały loty kosmiczne?
228. Po co loty kosmiczne?

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania,

kinematyka, dynamika, optyka

termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania

atom, jądro, promieniowanie

energia, prąd, praca, siła,

zasada, prawo,

ruch, obrotowy, tor, droga,

prędkość, szybkość,

433. Spis zawartości fizyka.biz

Jak, bez kalkulatora lub komputera, przybliżyć otrzymane w postaci liczb niewymiernych wyniki
obliczeń?
Jak szybko można dojść do potrzebnej dokładności przybliżenia?

581. Przybliżenia rachunkowe

Zbiornik na ciecz zapełniony całkowicie zawiera m kilogramów cieczy.
Gęstość cieczy jest równa ro.
Obliczyć pojemność tego zbiornika.
599. Gęstość ciała

Czy możesz już sam zarabiać?

Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt