115. Elektrostatyka
2021-04-12

Strona na komputer

Elektrostatyka to dział fizyki zajmujący się ładunkami zgromadzonymi na okreslonych ciałach, czasami mówimy o ładunkach spoczywających.

Do gromadzenia ładunków elektrycznych wykorzystywane są kondensatory. Istnieje wiele rodzajów kondensatorów. Najprostszym kondensatorem jest pojedyncze ciało, najlepiej przewodnik. Łatwiej jednak wykorzystać kondensatory złożone z dwóch ciał.

Najprostszym kondensatorem złożonym z dwóch ciał jest kondensator płaski próżniowy. Składa się on z dwu metalowych płyt znajdujących się w jednakowej odległosci od siebie.

Uzyskanie i utrzymanie próżni technicznej jest trudne, dlatego stosuje się jako najprostsze kondensatory płaskie - kondensatory powietrzne.

Powietrze ma przenikalnosć dielektryczną niewiele różniącą się od tej wielkosci dla próżni. Dalej, więc, przyjmiemy, że suche powietrze w kondensatorze zachowuje się tak jak próżnia.

Kondensator płaski - pojemnosć kondensatora

Kondensator płaski - pojemnosć kondensatora

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba