Fizyka atomowa to sztandarowa dziedzina fizyki XX wieku.

Powstanie teorii opisujacej budowę atomu, czasteczki i kryształu było podstawa do rozwoju współczesnej techniki, elektroniki i telekomunikacji, telewizji, radia, elektroniki przemysłowej, informatyki, motoryzacji i wielu innych dziedzin.

Zaczęło się trudno, jak zwykle. Najpierw niepokojace fakty doświadczalne (np. efekt fotoelektryczny, promieniowanie atomów). Potem konieczność przyjęcia nowych koncepcji fizycznych, niezgodnych z tak zwanym zdrowym rozsadkiem.

Najprostsza teoria atomu była i jest teoria Nielsa Bohra. teoria ta korzystała z rozwiazań fizyki klasycznej i wprowadzała nowe koncepcje, niezgodne z fizyka tradycyjna.

Bohr zbudował on model dla najprostszego atomu dla atomu wodoru.

Model atomu wodoru - wykaz stron

Model atomu wodoru - wykaz stron

Z teoria budowy atomu zwiazana jest dualistyczna natura światła i materii. Materia i światło ujawniaja w różnych zjawiskach własności falowe lub własności korpuskularne.

Najpierw zetknęli sie badacze ze zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stron

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stron