strona główna na komputer

strona główna na telefon

88. Natężenie dźwięku

Dźwięk (inaczej fala akustyczna) rozchodzi się we wszystkich ośrodkach materialnych i tylko w ośrodkach materialnych

Fala akustyczna polega na rozprzestrzenianiu się w ośrodku zagęszczeń i rozrzedzeń tego ośrodka.

Najczęściej stykamy się z falami akustycznymi rozchodzącymi się w powietrzu.

Fale akustyczne rozchodzą się również w wodzie i w ciałach stałych, np. w murach.

Z zagęszczeniami i rozrzedzeniami powietrza związane jest ciśnienie powietrza.

Dokładniej, to mówić trzeba o ciśnieniu lokalnym, w małym obszarze przestrzeni.

Każda fala, a więc akustyczna też, przenosi energię.

Fale akustyczne rozchodzą się w powietrzu we wszystkie strony.

Wartość energii dochodzącej do określonego miejsca przestrzeni opisujemy za pomocą wielkości nazywanej natężeniem dźwięku.

Natężenie dźwięku określamy następująco

Natężenie dźwięku

Można inaczej powiedzieć, że natężenie dźwięku na danym elemencie powierzchni równe jest ilorazowi energii przechodzącej przez tę powierzchnię przez czas przejścia tej energii i przez wartość powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali akustycznej.

Fala harmoniczna

Długość, częstotliwość - fala harmoniczna

Teraz pewna anegdota – a właściwie przypadek, tzw. case.

W pewnej pracowni informatycznej od pewnego czasu zaczęły samoistnie restartować komputery.

Co spowodowało tę niecodzienną przygodę?
Okazało się, że komputerom było za gorąco.
Owszem, wszystkie miały sprawne wentylatory. Ponadto w pomieszczeniu działała wentylacja.

Co więc było przyczyną bezpośrednią?
Po dokładnych oględzinach opiekun sali doszedł do wniosku, że wentylatory musiały mieszać coraz gorętsze powietrze.

Dlaczego?

Komputery (jednostki centralne) umieszczone były w stołach ustawionych przy ścianach i stosunkowo szczelnie zabudowane. Wentylatory mogły tylko mieszać coraz cieplejsze powietrze.

Obudowy wykonane z płyt MDF są świetnym izolatorem cieplnym. Zatrzymywały więc przepływ ciepła i same się grzały.

Co to ma wspólnego z fizyką?

Co to ma wspólnego z dynamiką?

Co to ma wspólnego z kinematyką ruchu prostoliniowego?

Przecież o tym jak umieścić komputery każdy informatyk wie!

Tyle, że opisana historyjka nie jest zmyślona. To fakt przedstawiony przez jednego z użytkowników tej pracowni.

Badanie zestawu komputerowego za pomocą zmysłów (bez myślenia o przekazywanych treściach) przez przeciętnego człowieka wykażą, że komputer to maszyna, która:

– wydziela światło;

– wydziela ciepło;

– wydziela dźwięk.

Skąd się to bierze i jakie są tych zjawisk skutki?
I tu kryje sie nie tylko potoczna wiedza informatyczna ale też i fizyka.

strona główna na komputer

strona główna na telefon