strona główna na komputer

strona główna na telefon

89. Poziom natężenia dźwięku

Natężenie dźwięku a wrażenie słuchowe

Nowa wersja strony

Fale to jeden ze sposobów przenoszenia energii.

Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest przenoszenie energii bez przenoszenia masy.

W falach mechanicznych drgają elementy ciał, jednak całe ciała nie przemieszczają się. Występują tylko lokalne drgania części ciał.

Definicja natężenia dźwięku w określonym miejscu powierzchni, do której dociera fala akustyczna (fala dźwiękowa, dźwięk) określa energię docierającą do tego miejsca w przestrzeni.

Fala akustyczna niesie energię.

Energia ta dociera do ustalonej przez nas powierzchni. Na powierzchnię tę wywiera oddziaływanie i przekazuje energię.

Ilość energii docierającej w jednostce czasu do jednostkowej powierzchni, nazywamy natężeniem dźwięku.

Inaczej nazywamy tę wielkość natężeniem fali akustycznej.

Natężenie fali akustycznej zależy od amplitudy fali docierającej do określonego miejsca przestrzeni.

Natężenie dźwięku Natężenie dźwięku Natężenie dźwięku Natężenie dźwięku Natężenie dźwięku

Z uwagi na właściwości ucha konieczne okazało się wprowadzenie wielkości nazywanej poziomem natężenia dźwięku oznaczanej literą L. Wielkość tę mierzymy w belach i jego podwielokrotnościach nazywanych decybelami - dziesiętnymi częściami bela.

Jak widać skala rozpiętości natężenia dźwięku jest ogromna.

Granica słyszalności ludzkiego ucha sięga od natężenia dźwięku rzędu bilionowych części wata na metr kwadratowy do 100 watów na metr kwadratowy, czyli 100 bilionów razy większej.