strona główna na komputer

strona główna na telefon

90. Skala dźwięków - równomiernie temperowana

Oktawa - skrajne dźwięki oktawy mają częstotliwości różniące się czynnikiem 2, wyższy kraniec oktawy ma dźwięk o częstotliwości dwa razy większej niż kraniec dolny.

Nowa wersja strony

Litery c, d, e, f, g, a, h z numerkami u góry (wskaźnikami) oznaczają kolejne dźwięki z oktawy.

Częstotliwości skali stosowane w muzyce podane są w przybliżeniu, z wyjątkiem częstotliwości dla dźwięku a1, dokładnie równej 440 Hz.

Podział częstotliwości wynika z wrażliwości ucha ludzkiego.

Skala dźwięków - 1

Między częstotliwościami w oktawie zachodzą następujące przybliżone zależności

Skala dźwięków - 2

Cała oktawa została podzielona na 12 półtonów, rozdzielonych tak, że iloraz częstotliwości dwu kolejnych półtonów daje taką samą liczbę. W ten sposób cała oktawa liczy 12 półtonów. Dźwięki skali muzycznej trochę odbiegają od poniższych obliczeń.

Skala dźwięków - 3

strona główna na komputer

strona główna na telefon

Skala dźwięków równomiernie temperowana

Ogólna zależność między krańcowymi dźwiękami oktawy i poszczególnymi kolejnymi półtonami jest następująca

Skala dźwięków - 4

strona główna na komputer

strona główna na telefon