Zadanie na obliczenie energii kinetycznej fotoelektronu

Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta (4,5eV).

Jaką maksymalną energię kinetyczna i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości:

a) 800 nm (czerwone),

b) 700 nm,

c) 600 nm,

d) 500 nm,

e) 400 nm (fioletowe)?

1nm=1nanometr=10-9m

akie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W.

Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali lambda.

24. Światło - zadania.Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona.

Zadanie

Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta.

Jaką maksymalną energię kinetyczna i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości: 800 nm, 700 nm, 600 nm, 500 nm, 400 nm?

Jakie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?

30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

Obliczyć maksymalną energię kinetyczną elektronu w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, jeśli znane są:

- praca wyjścia fotoelektronu dla platyny 5,65 eV

i

- długość fali padającego światła równa 200 nm.

63. Efekt fotoelektryczny

Zadanie

Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło. Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?

Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty i dla ilości 200 zaabsorbowanych fotonów.

Praca wyjścia dla rubidu równa jest 2,16 eV.

195. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - właściwości

Zadanie

Światło o określonej długości (300nm) wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16eV (rubid). Jaką maksymalną prędkość mogą uzyskać fotoelektrony?

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.

Zadanie

Światło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4eV. Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?

319. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Zadanie

Światło o długości 400 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania do zatrzymania fotoelektronu?

320. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Obecnie większe i szersze zastosowanie praktyczne ma zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.

Zachodzi ono w półprzewodnikach. Stosowane jest np. w pilotach działających na podczerwień, w matrycach aparatów cyfrowych i kamer cyfrowych, w urządzeniach IRDA.