Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

27. Atom wodoru Bohra
Model atomu wodoru według Nielsa BohraNowa wersja strony

Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru


- siła elektrostatyczna jest źródłem siły dośrodkowej oraz

- postulat Bohra dotyczący skwantowania momentu pędu elektronu w atomie wodoru.

model atomu Bohra, bohr-11


stąd po prostych przekształceniach

model atomu Bohra, bohr-10


i dalej otrzymamy

model atomu Bohra, bohr-09


czyli można wyliczyć prędkość.

Jak się okazuje prędkość elektronu w atomie wodoru jest skwantowana. Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

Powrót na górę strony

model atomu Bohra, bohr-03


i dalej po wstawieniu do drugiego równania można wyliczyć promień.

Jak się okazuje również promień orbit elektronu w atomie wodoru jest skwantowany. Wartości promienia orbity muszą przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.
model atomu Bohra, bohr-05


lub w innej postaci (wyrażamy przez prędkość na pierwszej orbicie i promień pierwszej orbity).

model atomu Bohra, bohr-04


Obliczenia wartości prędkości i promienia -
dane liczbowe

model atomu Bohra, bohr-07


Powrót na górę strony

po podstawieniu danych do wyrażenia na prędkość na pierwszej orbicie otrzymamy

model atomu Bohra, bohr-8


i przeprowadzeniu rachunku jednostekwartość pierwszego (najmniejszego promienia atomu wodoru) otrzymamy następującą

model atomu Bohra, bohr-01


a rachunek jednostek dla tego wyrażenia
model atomu Bohra, bohr-02


POWRÓT DO "ATOMU"

Powrót na górę strony

Optyka geometryczna


16. Soczewka cienka - zadanie


27.15-2010.12.30kontakt