Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

295. Prawo Coulomba. Ładunek elektryczny. Oddziaływania elektryczne. Siły elektryczne.

Elektrostatyka. Prawo Coulomba.Ważne pojęcia elektrostatykiŁadunek elektryczny.

Oddziaływania elektryczne.

Siły elektryczne.

Zadanie


Dwa ładunki 8 nC i 10 nC znajdują się w odległości 0,02 m od siebie.
Jaka jest siła ich wzajemnego oddziaływania?

Założenia:

ciała naładowane (ładunki) mają wymiary punktowe;

ładunki znajdują się w próżni.

Siła wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków (spoczywających w inercjalnym układzie odniesienia) zależy od:

wartości obu ładunków:

rodzaju (znaku) obu ładunków;

odległości między ładunkami (punktowymi);

ośrodka, w którym znajduje się obszar przestrzeni zawierający oba ładunki.

Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych znajdujących się w próżni opisuje prawo Coulomba:

siły te mają kierunek prostej przechodzącej przez oba ładunki (punkty);

siły te mają zwroty zwrócone na zewnątrz odcinka łączącego oba ładunki, gdy ładunki są tego samego rodzaju (mają te same znaki) – siły odpychające;

siły te maja zwroty zwrócone do wewnątrz odcinka łączącego oba ładunki, gdy ładunki są różnych znaków (różnych rodzajów) – siły przyciągające;

siły te mają wartość proporcjonalną do iloczynu wartości obu ładunków;

siły te mają wartość odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między tymi ładunkami (punktami).

Rzeczywiste ładunki (ciała naładowane) zawsze mają skończone rozmiary. Odległość między ładunkami mierzymy wtedy, jako odległość między środkami tych ciał. Dla zachowania symetrii (i prostoty rozwiązań) zakładamy, że ciała naładowane są kulami.

1. Ładunki i siły elektryczne.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

2. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

3. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba.

Obliczymy siłę działającą między ładunkami 8 nC i 10 nC odległymi o 0,02 m

4. Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba. Obliczania siły.

Elektrostatyka. Siły elektryczne. Prawo Coulomba. Obliczenia.

Siła bardzo mała. O skutkach możemy coś powiedzieć wtedy, gdy znać będziemy cechy ciał, np. masę.

Kto Jeszcze Chce Mieć Zyskowną Stronę WWW?


Czy masz stronę WWW na której chciałbyś zarobić?
Biznes dla którego Internet mógłby być dodatkowym
źródłem dochodu? A może chcesz mieć dochodowy
biznes stricte internetowy?

Abonament CzasNaE-Biznes

Jeśli wydałeś jakiekolwiek pieniądze na swój
serwis WWW to powinieneś te pieniądze odzyskać...
z górką lub górą.

295.7-2008.08.04kontakt