strona główna na telefon

strona główna na komputer

9. Fala elektromagnetyczna

"Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Bo stawia opór."
Antoine de Saint Exupery

"Gdy mówię, że elektron ma pewną ilość ładunku ujemnego, mam po prostu na myśli, że zachowuje się on w pewien określony sposób. Ładunek nie jest jak czerwona farba, substancja, która może być nałożona na elektron i zdjęta z powrotem, jest to po prostu wygodna nazwa dla pewnych fizycznych praw."
Bertrand Russel

Fala elektromagnetyczna - kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego.

Wielkości opisujące falę to

długość fali,
częstotliwość drgań fali,
okres drgań fali i
prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

W próżni wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła oznaczaną literą c.

Planck zaproponował kwantowy charakter energii przenoszonej przez falę elektromagnetyczną.

fala elektromagnetyczna - energia fotonu

Stała Plancka - to podstawowa stała w fizyce atomu, cząsteczki, jądra atomu, cząstek elementarnych, jej wartość to h=6,626*10-34J*s

Wartość energii jednego kwantu (fotonu) dla fali światła widzialnego po podstawieniu wartości dla fali świetlnej w dżulach i w przeliczeniu na elektronowolty - jednostki energii stosowane w fizyce kwantowej

fala elektromagnetyczna - energia fotonu

32. Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego

POWRÓT DO "FALE"