fizyka.biz

Wersja strony na komputer

1209. Zadanie - kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

9000. Mechanika - spis zadań

Spis zadań z mechaniki - ruch, siły, praca, energia

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego Energia emitowana przez Słońce

Ruch ciała na równi pochyłej

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Ruch po okręgu - prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca

Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Jak zamienić kilometry na godzinę na metry na sekundę

jednostki prędkości (szybkości) i ich zamiana

1141. wzory z fizyki

140. ruch jednostajnie przyspieszony

1202. Ruch jednostajny

Jak obliczyć masę Słońca

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną

Więcej wersja na telefon

Poprzednia wersja na telefon

1141. Spis wzorów z fizyki

Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

1202. Ruch po okręgu

ruch jednostajny po okr�gu
ruch jednostajny po okręgu
Wersja na telefon

1202. Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzując ruch po okręgu?

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

1201. Rozpady promieniotwórcze - wersja na telefon

1198. Przykłady rozpadów promieniotwórczych izotopów sodu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

1198. Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

1221. Hydrostatyka - podstawowe wzory

1220. Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

1219. Termodynamika - podstawowe wzory

1218. Szczególna teoria względności

1216. Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

1215. Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

1214. Dynamika relatywistyczna - zależność między prądem a energią

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

1209. Zadanie - kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

1208. Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości

1206. Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

1205. Przykłady obliczania prędkości Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

1204. Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

Obliczyć 1203. oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Rozpady promieniotwórcze jądra atomowego

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych jąder atomowych

rozpad promieniotworczy alfa

Rozpad alfa

rozpad promieniotworczy beta minus

Rozpad beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad beta plus

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad gamma

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Spisy zadań

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9601. Elektrostatyka - spis

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9401. Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Wersja strony na telefon