Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

38. Jądro atomowe

"Przedziwny i różnorodny los gwiazd, długie aktywne trwanie niektórych z nich (w szczególności Słońca), gwałtowne katastrofy innych, powstawanie w ich wnętrzach pierwiastków potrzebnych do powstania planet i w końcu życia, wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby właściwości jąder i ich oddziaływań były tylko trochę inne od występujących w naszym wszechświecie."


Nowa wersja strony
Okazuje się więc, że fizyka jądrowa konieczna jest do wyjaśnienia podstawowych własności otaczającej nas materii.

Wstępem do fizyki jądra atomowego jest fizyka kwantowa (mechanika kwantowa). Tego działu fizyki nie sposób zrozumieć bez znajomości fizyki klasycznej.

Inaczej mówiąc trzeba zacząć od prostych zjawisk - ruchu prostoliniowego, ruchu krzywoliniowego.

"Zrozumieć fizykę jądrową, to także zrozumieć naszą genezę, naszą historię przez ostatnie 13 miliardów lat."

"... każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro."


Atom i jądro atomoweJądro atomu ma rozmiary znacznie mniejsze niż średnica atomu.

Jądro atomu ma ładunek elektryczny równy wielokrotności ładunku elementarnego. Nośnikami ładunku elektrycznego w jądrze są protony. Proton ma ładunek równy ładunkowi elementarnemu – o znaku dodatnim. Proton odkrył Ernest Rutherford w 1919 r.

Najprostszym atomem jest atom wodoru – składa się on z jednego protonu i jednego elektronu. Jądro atomu wodoru tworzy pojedynczy proton.

Kolejnym w układzie okresowym pierwiastkiem jest hel – atom helu ma jądro składające się z dwu protonów i dwu neutronów i krążących wokół niego 2 elektronów.

"Fizyka i astronomia część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym." Jan Gaj, Krzysztof Karpierz, Michał Różyczka, Andrzej Szymacha. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA Warszawa 2004
81. Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd

82. Matematyka i życie

83. Politycy i nauka

38.8-2011.01.03kontakt