331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.
2021-03-29

Strona główna na telefon

331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Mechanika. Kinematyka. Ruch po okręgu. Ruch jednostajny po okręgu. Ruchy planet. Opozycja planet. Powtarzalność opozycji.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

W uproszczonym modelu heliocentrycznym Układu Słonecznego planety obiegają nieruchome Słońce po orbitach kołowych ruchem jednostajnym. Każda z planet obiega Słońce w ustalonym czasie. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czasy obiegu planet zewnętrznych są większe. Planety te mają dłuższe orbity i mniejsze wartości prędkości niż Ziemia.

Czas obiegu planet wokół Słońca i "spotkania" planet.

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.

Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?

Od chwili opozycji obie planety poruszając się na swoich orbitach zakreślają różne kąty. Wynika to z ich różnych prędkości liniowych i kątowych w ruchu po okręgu.

Planeta wewnętrzna (w naszym przypadku Ziemia) ucieka od planety zewnętrznej. Po obiegnięciu pełnego obwodu orbity, planeta dalsza będzie oddalona od położenia opozycji o jakiś kąt. Ziemia będzie musiała przebyć jeszcze jakiś kąt )w ruchu po okręgu) do chwili nastąpienia opozycji. Oznacza to, że planeta zewnętrzna od jednej opozycji do kolejnej zakreśli jakiś kąt, a Ziemia zakreśli kąt kąt pełny plus kąt zakreślony przez planetę zewnętrzną.

Do obliczenia kątów zakreślonych przez promienie orbit potrzebne nam będą prędkości kątowe obu planet. Obliczymy je jako iloraz liczby 2 pi przez czas obiegu planety wokół Słońca.

Wyprowadzenie zależności na czas między kolejnymi opozycjami Ziemi i planety zewnętrznej.

Wyprowadzenie zależności na czas między kolejnymi opozycjami Ziemi i planety zewnętrznej

Opozycja - astronomia

Opozycja planet