Atom wodoru według teorii Bohra

Obliczyć:

Promień pierwszej orbity atomu wodoru.

Promień n-tej orbity.

Prędkość elektronu na pierwszej orbicie.

Prędkość elektronu na n-tej orbicie.

Energię atomu wodoru, gdy elektron znajduje się na pierwszej orbicie.

Energię atomu wodoru, gdy elektron znajduje się na n-tej orbicie.

Do punktów 1, 3, 5 podać

- wzór teorii Bohra;

- wyjaśnienia do występujących we wzorze wielkości;

- zależności, prawa i założenia, z których wzór wynika (bez wyprowadzania).

Do punktów 2, 4, 6 podać:

wzór teorii Bohra;

wyjaśnienia do występujących we wzorze wielkości.

Obliczenia wykonać z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Stałe fizyczne potrzebne do obliczeń:

dane do zadania

Podstawowe wzory teorii Bohra

- promień atomu czyli promień orbity elektronu

- prędkość elektronu

- wartość całkowitej energii

promień atomu

Podstawowe wyniki - wartości liczbowe teorii Bohra

- promień atomu czyli promień orbity elektronu

- prędkość elektronu

- wartość całkowitej energii

energia

148. Fizyka na wakacje - nurkowanie

149. Ruch na równi pochyłej

150. Natężenie dźwięku - proste zadanie

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchnią Ziemi