Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

144. Natężenie dźwięku - obliczenia

Natężenie dźwięku

Natężenie dźwięku

Zadanie

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej). Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P. W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru poziomu natężenia dźwięku. Jakiej wartości oczekujemy w wyniku pomiaru poziomu natężenia dźwięku L.

Następnie przyrząd przesuwamy wzdłuż stycznej do okręgu o promieniu r o odległość a i mierzymy wartość poziomu natężenia dźwięku. Jaką wartość poziomu natężenia dźwięku La możemy otrzymać?

Kolejny pomiar wykonujemy na tej samej stycznej do okręgu w odległości b od położenia bazowego. Jakiej wartości poziomu natężenia dźwięku Lb możemy teraz oczekiwać?

Obliczenia wykonać dla następujących wartości

Ilustracja

Rozwiązanie


144.4-2008.10.01kontakt