Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

235. Moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników

Połączenie szeregowe i równoległe odbiorników prądu elektrycznego, moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników.Zadanie


Dwie żarówki o mocy nominalnej 100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt.

1. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)?

2. Jaką moc pobiera każda żarówka?

3. Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ?

Dane i szukane wielkości fizyczne(2kB) dane i szukane wielkości fizyczne

Prawa fizyczne, które zastosujemy do rozwiązania zadania
(2kB) prawa - moc prądu elektrycznego, prawo Ohma, łączenie oporników szeregowo

Moc prądu obliczymy, gdy znane będzie natężenie prądu.Dla obliczenia natężenia prądu w obwodzie potrzebna jest znajomość oporności układu.
Dwie żarówki połączone są szeregowo - oporność układu równa jest sumie ich oporności.
Żarówki są identyczne (taka sama moc), więc ich oporności będą takie same.

(3kB) wykorzystanie praw - wyprowadzenie wzoru na oporność jednej żarówki

Moc żarówki podana w zadaniu to moc znamionowa - uzyskiwana ona jest, gdy żarówka zasilana jest napięciem znamionowym - takim do jakiego jest dostosowana. W trakcie pracy w określonych w opisie warunkach ma oporność, którą możemy obliczyć z prawa Ohma.

Możemy teraz obliczyć oporność układu żarówek połączonych szeregowo(3kB) obliczenie oporności układu żarówek - połączenie szeregowe

Dalej obliczymy natężenie prądu płynącego przez układ żarówek (przez każdą żarówkę taki sam prąd)(4kB) natężenie prądu płynącego przez układ połączonych szeregowo żarówek

Znamy natężenie prądu płynącego przez układ żarówek - możemy obliczyć moc prądu płynącego przez obie żarówki(2kB) obliczenie całkowitej mocy układu żarówek połączonych szeregowo

Cały układ żarówek będzie teraz pracować z mocą równą połowie mocy nominalnej żarówki.

Żarówki są identyczne więc każda z nich pracować będzie z mocą równą czwartej części mocy nominalnej.

Natężenie prądu płynącego przez obie żarówki równe jest(3kB) obliczenie natężenia prądu - połączenie szeregowe żarówek

235.5-2008.05.19kontakt