28. Rozmiary atomów
2021-04-09

Jaka jest wielkość atomów?

Rozmiary atomu cyrkonu

Rozmiary atomu tytanu

Rozmiary atomu arsenu i germanu

O atomach jako o najmniejszych cząstkach materii mówili już starożytni filozofowie. Jednym z nich był Demokryt.

Rozważania te nie były (bo nie mogły być) poparte doświadczeniami i pomiarami. Pierwsze możliwości pomiarów wielkości atomów mogły być dokonane dopiero wtedy, gdy znana była liczba Avogadra.

Liczba określająca ilość cząsteczek w jednym molu dała podstawę do oszacowania rozmiarów atomów.

Pomiary wielkości atomów były możliwe dopiero wtedy, gdy opracowano metody pomiaru odległości między sąsiednimi płaszczyznami w kryształach. Metody te wykorzystywały zjawiska interferencji promieniowania rentgenowskiego.

Koncepcje własności atomów (i cząsteczek) powstawały wcześniej. Jedną z koncepcji przedstawił Izaak Newton.

Newton

"Najmniejsze cząstki materii są ze sobą połączone najsilniejszym przyciąganiem i tworzą większe cząstki o mniejszej wytrzymałości; wiele z tych cząstek łączy się tworząc jeszcze większe i jeszcze słabsze cząstki i tak dalej. W ten sposób powstają rozmaite ciągi cząstek; kończą się one wtedy, gdy powstają największe cząstki, które biorą udział w reakcjach chemicznych i od których zależą kolory ciał naturalnych. Cząstki te łączą się ze sobą tworząc ciała o dostrzegalnej wielkości. Istnieją zatem w przyrodzie czynniki sprawiające, że cząstki bardzo silnie przyciągają się wzajemnie i łączą się ze sobą. Zadaniem filozofii eksperymentalnej jest ich wykrycia."

Steven Weinberg
Sen o teorii ostatecznej

Wydawnictwo ALKAZAR Sp. z o. o.
Warszawa 1994

Powrót na górę strony


"Często powtarzam, że jeżeli możesz zmierzyć to, o czym mówisz oraz opisać to za pomocą liczb, wiesz coś o tym, ale jeżeli nie jesteś w stanie opisać tego za pomocą liczb, twoja wiedza o tym jest niezadowalająca, niezależnie od tego, czego ona dotyczy; jest to zaledwie początek wiedzy, pierwszy krok na szczeblach nauki."

William Thomson lord Kelvin (1824-1907)

Rozmiary atomów wybranych pierwiastków - obliczenia wykonane w oparciu o dane zmierzone pośrednio i założenia teorii kinetyczno-molekularnej

Obliczenia wykonamy dla cyrkonu w stanie stałym

Cyrkon (pierwiastek chemiczny) - Wikipedia

Jednostka masy atomowej - Wikipedia

Stała Avogadra - Wikipedia

Mol (fizyka, chemia) - Wikipedia

Jednostka masy atomowej (fizyka, chemia) - Wikipedia

Zakładamy, że atomy:

- przylegają ściśle do siebie

- nie uwzględniamy kształtu atomów

- każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik"

- pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)

Objętość przypadająca na jeden atom

Objętość przypadająca na jeden atom

Krawędź sześcianu przypadająca na jeden atom

Krawędź sześcianu przypadająca na jeden atom

Powrót na górę strony

Obliczenia wykonamy dla tytanu w stanie stałym

Tytan (pierwiastek chemiczny) - Wikipedia

Zakładamy, że atomy:

- przylegają ściśle do siebie

- nie uwzględniamy kształtu atomów

- każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik"

- pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)

Objętość przypadająca na jeden atom

Objętość przypadająca na jeden atom

Krawędź sześcianu przypadająca na jeden atom

Krawędź sześcianu przypadająca na jeden atom

Obliczenia dla arsenu i germanu dają wyniki zbliżone

rozmiary atomów-03

12. Nukleony i elektron

26. Atom - atomowa budowa materii

51. Atom i jądro atomowe

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

65. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia

POWRÓT DO "ATOMU"

Powrót na górę strony