Jednym z podstawowych przyrządów optycznych są soczewki.

Najłatwiejsze w analizie są tzw. soczewki cienkie, tzn. soczewki, których grubość jest znacznie mniejsza od geometrycznych wymiarów soczewki i długości ogniskowej.

Zadanie z soczewki cienkiej

Przedmiot znajduje się w odległości

soczewka cienka

od cienkiej soczewki o ogniskowej f.

Obliczyć:

- odległość obrazu od środka soczewki w funkcji d;

- powiększenie obrazu w funkcji d.

Rozwiązanie

soczewka cienka równanie

Dla przedmiotu znajdującego się w odległości większej niż jedna ogniskowa ale mniejszej niż dwie ogniskowe obraz powstaje w odległości większej niż podwójna ogniskowa i jest powiększony.

soczewka cienka

Powiększenie obliczamy z zależności – iloraz odległości obrazu od soczewki przez odległość przedmiotu od soczewki równy jest ilorazowi wysokości obrazu przez wysokość przedmiotu.

soczewka cienka

po wykorzystaniu zależności na odległość przedmiotu od soczewki

soczewka cienka

Dla soczewki o ogniskowej 30 cm i przedmiotu o wysokości 2 cm umieszczonego w odległości 44 cm od soczewki otrzymamy:

- odległość obrazu od soczewki

soczewka cienka

- powiększenie obrazu (w porównaniu do przedmiotu)

soczewka cienka

- wysokość obrazu

soczewka cienka

17. Soczewki

118. Soczewki grawitacyjne

129. Optyka - wykaz stron

128. Zjawiska optyczne w atmosferze

168. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej

165. Soczewka skupiająca - równanie

187. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej - kolejny przykład

188. Soczewka skupiająca - przykłady obliczania ogniskowej

257. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego