Strona na telefon

Zadanie

Masa Ziemi jest równa około 6,0 razy 1024 kilogramów. Masa Księżyca jest około 81 razy mniejsza. ¦rednia odległość Ziemia - Księżyc jest równa około 3,8 razy 108 metrów.

Jaka jest wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemia-Księżyc?

Stała grawitacji G jest równa 6,67 razy 10-11 niutonów razy metr do kwadratu i podzielić przez kilogram do kwadratu.

Obliczenia wartości siły i wynik końcowy

Spisy zadań

Mechanika. Siły. Grawitacja - wartość siły grawitacyjnego oddziaływania Ziemi z Księżycem

Zadanie

Jaka jest wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemia-Księżyc?

Obliczenia i wynik

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Prawo powszechnej grawitacji pozwala obliczyć siły grawitacji, gdy znane są masy ciał i odległości między środkami tych ciał.

W praktycznych zastosowaniach bywa często odwrotnie - ze znajomości siły grawitacji można obliczyć masę dużego ciała.

Geniusz Newtona pozwolił na bardzo proste sformułowanie prawa umożliwiającego obliczenie siły wzajemnego przyciągania grawitacyjnego dwóch ciał.

Jak duża jest siła wzajemnego przyciągania Ziemi i Księżyca?

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Zastosowanie III prawa Keplera do obliiczenia średniej odległości planety od Słońca - przykłady

"Wywnioskowałem, że siły, które utrzymują planety na ich orbitach, muszą być odwrotnie proporcjonalne do kwadratów ich odległości od centrów, wokół których krążą."
Izaak Newton

Izaak Newton prawo grawitacji sformułował wykorzystując prawa Keplera. Prawa te opisują ruch planet wokół Słońca, ruch księżyców wokół planet, ruch komet, ruch satelitów wokół Ziemi, ruchy gwiazd w układach podwójnych, ruch galaktyk.

W rzeczywistych zastosowaniach obliczenia są znacznie bardziej skomplikowane ponieważ występuje więcej ciał - trzeba uwzględniać tzw. perturbacje.

W idealnym przypadku - występowanie tylko dwóch ciał - sytuacja jest dosyć prosta.

Newton analizując prawa ruchu planet odkryte przez Keplera doszedł do wniosku, że siła utrzymująca planety w ruchu orbitalnym musi mieć charakter siły centralnej o wartości odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między oboma ciałami.

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem podstawowym i powszechnym. Występuje w całym Wszechświecie. Nie istnieją zasłony grawitacyjne.

To oddziaływanie grawitacyjne utrzymuje nas przy Ziemi, utrzymuje przy Ziemi też inne ciała.

Oddziaływanie grawitacyjne utrzymuje w pobliżu Ziemi jej odwiecznego towarzysza - Księżyc.

Jak każde oddziaływanie również oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem wzajemnym.

Jaką wartość ma siła przyciągania między Ziemią a Księżycem?

Dane:

We wzorze na siłę grawitacyjnego oddziaływania ciał występują masy obu ciał i odległość między środkami ciał.

Masa Ziemi

Grawitacja, masa Ziemi

Masa Ziemi równa jest około 6 razy 10 do potęgi dwudziestej czwartej kilogramów czyli 6 i po szóstce 24 zera kilogramów.

Pomiar masy Ziemi jest pośredni i konieczny jest wcześniejszy pomiar stałej grawitacji.

Masa Księżyca

Grawitacja, masa Ziemi

Masa Księżyca jest około 81 razy mniejsza niż masa Ziemi, ale jest to nadal duża liczba - 7,34 razy dziesięć do potęgi dwudziestej drugiej - 734 i 20 zer.

Pomiar masy Księżyca też musi odbywać się w sposób pośredni - np. poprzez pomiar czasu obiegu po orbicie okołoksiężycowej sztucznego satelity.

¦rednia odległość między Ziemią i Księżycem

¦rednia odległość między Ziemią a Księżycem jest równa około 384 tysiące kilometrów czyli około 384 miliony metrów - po 384 trzeba jeszcze dopisać sześć zer.

Grawitacja, masa Ziemi

Stała grawitacji

Grawitacja, masa Ziemi

Założenia:

Zakładamy, że:
- ciała (masy) traktujemy jako punktowe (ich rozmiary są bardzo małe w stosunku do odległości między nimi),
- odległość Ziemia-Księżyc jest stała.

Grawitacja, masa Ziemi

Prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej

Obliczenia i wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemia-Księżyc znajdziesz tu

Wartość siły Ziemia-Księżyc

lub

Wartość siły Ziemia-Księżyc

A teraz zadanie czysto teoretyczne - Ziemia zaczyna obracać się znacznie prędzej.

Przy jakiej szybkości obrotowej ciała na powierzchni Ziemi "utracą" ciężar?

Ciała bez ciężaru na Ziemi. Nowa doba na Ziemi.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Zastosowanie III prawa Keplera do obliczenia średniej odległości planety od Słońca - przykłady

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi. Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Siła grawitacyjnego oddziaływania Ziemi i Księżyca. Obliczenia wartości siły i wynik końcowy

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty