0002-05. Siła grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem
2021-03-31

Strona na komputer

Masa Ziemi jest równa około 6,0 razy 1024 kilogramów. Okres obrotu Ziemi jest równy 24 godziny.

Satelita geostacjonarny obiega środek Ziemi w ciągu 24 godzin. Oznacza to, że "wisi" on nad każdym punktem Ziemi w tej samej pozycji.

Stała grawitacji G jest równa 6,67 razy 10-11 niutonów razy metr do kwadratu i podzielić przez kilogram do kwadratu.

Zadanie

zadanie

Wyniki końcowe przedstawić w formie zależności zawierających dane z zadania. Nie korzystać z wyników liczbowych pośrednich.

zadanie zadanie zadanie zadanie

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

(29kB)
Powrót do strony głównej