2020-09-05 18:09

Strona na telefon

Masa Ziemi jest równa około 6,0 razy 1024 kilogramów. Okres obrotu Ziemi jest równy 24 godziny.

Satelita geostacjonarny obiega środek Ziemi w ciągu 24 godzin. Oznacza to, że "wisi" on nad każdym punktem Ziemi w tej samej pozycji.

Stała grawitacji G jest równa 6,67 razy 10-11 niutonów razy metr do kwadratu i podzielić przez kilogram do kwadratu.

(21kB)

Wyniki końcowe przedstawić w formie zależności zawierających dane z zadania. Nie korzystać z wyników liczbowych pośrednich.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.


Powrót do strony głównej