Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca

wersja na komputer

Strona na komputer - inna wersja

Zadanie 0003-1

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

dane

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

obliczenie wartości siły

G - symbol stałej grawitacji

M, m - symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał - Ziemi i Księżyca w zadaniu)
r - odległość między środkami ciał (odległość od środka Ziemi do środka księżyca)

Prawo powszechnej grawitacji w przedstawionej formie możemy stosować po uwzględnienie następujących założeń:
- ciała są punktowe - w praktyce mają bardzo małe rozmiary w porównaniu z odległością między nimi.
- ciała względem siebie spoczywają

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych - wynik będzie wyrażony w niutonach

Pamiętajmy o podniesieniu do kwadratu całego wyrażenia przedstawiającego odległość Ziemia - Księżyc.

Odległość Księżyca od Ziemi przedstawiona została w postaci iloczynu liczby dziesiętnej i potęgi liczby 10 - zapis liczby tzw. naukowy

Podobnie zapisane zostały masy ciał i stała grawitacji

Podstawiamy dane liczbowe. W wyrażeniu nie ma innych działań oprócz mnożenia i dzielenia. Korzystamy więc z prawa łączności mnożenia i z prawa przemienności mnożenia. Grupujemy osobno liczby różne od dziesiątki. Osobno grupujemy potęgi dziesiątki.

Wynik otrzymamy w niutonach

Jak wielka jest ta siła!

Powrót do zadania

Same liczby niewiele mówią.
Można otrzymaną wartość siły porównać np. z siłą, jaką można uzyskać od pracującego silnika samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Wykładniki potęgi dziesiątek dodajemy

Wynik działań na liczbach różnych od dziesiątki przybliżamy do trzech cyfr znaczących - tyle było cyfr znaczących w danych.

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

445. Zadanie - zwierciadło sferyczne

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

"Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."
Antoine de Saint Exupery

Mechanika. grawitacja. Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca