3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc
2021-04-23

Strona na telefon

Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca

Zadanie

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Wartość siły

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

grawitacja, prawo grawitacji w postaci skalarnej, wielkości występujące w prawie, jednostki wielkości

G - symbol stałej grawitacji

M, m - symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał)
r - odległość między środkami ciał

symbol [G] oznacza jednostkę wielkości G

Prawo powszechnej grawitacji w formie przedstawionej obok możemy stosować po uwzględnienie następujących założeń:
- ciała są punktowe - w praktyce mają bardzo małe rozmiary w porównaniu z odległością między nimi.
- ciała względem siebie spoczywają

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych - wynik będzie wyrażony w niutonach

Pamiętajmy o podniesieniu do kwadratu całego wyrażenia przedstawiającego odległość Ziemia - Księżyc.

Odległość Księżyca od Ziemi przedstawiona została w postaci iloczynu liczby dziesiętnej i potęgi liczby 10 - zapis liczby tzw. naukowy

grawitacja, podstawienie danych do prawa grawitacji

2

po uporządkowaniu

Wartość siły

i końcowy wynik

wartość siły grawitacyjnego oddziaływania Ziemi i Księżyca

Podstawiamy dane liczbowe. W wyrażeniu nie ma innych działań oprócz mnożenia i dzielenia. Korzystamy więc z prawa łączności mnożenia i z prawa przemienności mnożenia. Grupujemy osobno liczby różne od dziesiątki. Osobno grupujemy potęgi dziesiątki.

Wynik otrzymamy w niutonach - to sprawdziliśmy wcześniej.

Jak wielka jest ta siła!

Powrót do zadania

Same liczby niewiele mówią.
Można otrzymaną wartość siły porównać np. z siłą, jaką można uzyskać od pracującego silnika samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Obliczenia

grawitacja, końcowy wynik - wartość siły, obliczenia pomocnicze

Wykładniki potęgi dziesiątek dodajemy

Wynik działań na liczbach różnych od dziesiątki przybliżamy do trzech cyfr znaczących - tyle było cyfr znaczących w danych.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc 2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

9900. Fizyka - ogólnie

9700. Atom - spis

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

9401. Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

1074. Słownik

1020. Powiększenie mikroskopu

1020. Powiększenie lupy

1020. Optyka - okulary

1018. Hydrostatyka

1074. Siła dośrodkowa

1074. ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Zadanie - zwierciadło sferyczne

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.

Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

"Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."
Antoine de Saint Exupery

Mechanika. grawitacja. Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca